Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid en de betekenis daarvan voor gemeenten? De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool onderzocht het en komt met een handelingskader dat bestuurders voorbereidt op de digitale veiligheidsproblemen van de komende jaren.

Het handelingskader bestaat uit 5 hoofdlijnen: kennispositie, bevoegdheden, monitoren, samenwerken en ethiek. De laatste hoofdlijn ligt aan de basis van de 4 andere. De hoofdlijnen komen voort uit een verkennend onderzoek naar de bewegingsruimte voor lokaal bestuur; in de praktijk blijkt die ruimte niet altijd goed gedefinieerd. Samen dienen ze als denk- en handelingskader om die praktijk beter te kunnen vormgeven.

Webinar

Prof. dr. Wouter Stol en dr. Willem Bantema van NHL Stenden Hogeschool verrichtten hun onderzoek in opdracht van de VNG, als onderdeel van de Agenda Digitale Veiligheid. Op dinsdag 5 oktober presenteren ze de hoofdlijnen in het webinar 'Gemeente als partner in digitale veiligheid'. Daarbij zijn de burgemeesters Iris Meerts (Wijk bij Duurstede) en Martijn Vroom (Krimpen aan den IJssel) aanwezig en hoogleraar Jeroen van den Hoven (TU Delft). Zij reageren op de bevindingen van het onderzoek. 

Overheidsbrede cyberoefening

Het webinar is onderdeel van de Overheidsbrede Cyberoefening en Webinars 2021. Gedurende de maand oktober zijn er cyberwebinars van verschillende (overheids)organisaties die hun kennis en ervaringen delen. Op 1 november vindt de Overheidsbrede Cyberoefening plaats.

Meer informatie