Het digitale handboek ‘Spelers op de woningmarkt’ biedt een overzicht van de spelers en opgaven op de woningmarkt. Het is gemaakt voor nieuwe raadsleden en wethouders met Wonen in de portefeuille. En ook voor alle andere spelers op het woonveld.

Er zijn veel partijen die een rol spelen bij het thema wonen. Er zijn echter maar weinig mensen die een goed overzicht hebben van alle partijen en de rol die ze vervullen, of kunnen vervullen. Tegelijkertijd is het meer dan ooit noodzakelijk om samenwerking te zoeken bij andere partijen om alle woonopgaven te kunnen realiseren.

Overzicht spelersveld

Om aan deze kloof tegemoet te komen, heeft Platform31 een overzicht gemaakt van het complete spelersveld; van alle partijen die met wonen te maken hebben. Het resultaat is dit beknopte spelersboek, digitaal, met verwijslinks, en op elk moment te printen. Bij elke speler staat de rol en toegevoegde waarde in het woondomein, belangrijke kwesties en vertegenwoordigende koepels.

Meer informatie