Inspiratie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) kunt u opdoen in de video’s van de drie genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2019. Tot en met 6 december kunt u bovendien stemmen wie de prijs zou moeten winnen.

Groninger Gemeenten en provincie Groningen, Shared Service Center ONS en gemeente Rotterdam en partners zijn in de race voor het meest vooruitstrevende project op gebied van MVI. De KoopWijsPrijs 2019 wordt uitgereikt tijdens het MVI congres 2019 op 12 december 2019 in Bussum. 

Beschrijving projecten

  • Inkoop elektriciteit & gas voor de Groninger gemeenten en provincie Groningen
    Dit project van de Groninger gemeenten en provincie Groningen heeft als doel om binnen vijf jaar in de eigen energiebehoefte te voorzien via collectief ingekochte opwekinstallaties. Dit project heeft impact op zowel sociale als duurzaamheidsdoelstellingen en is mede gekozen vanwege de brede samenwerking en impact.
  • Warme en koude drankenvoorzieningen
    Het doel van dit project van het Shared Service Center ONS is om een aantrekkelijke en verantwoorde warme en koude drankenvoorziening voor de provincie Overijssel te faciliteren. Dit project is mede geselecteerd, vanwege de keuze voor een vernieuwende vorm (Rapid Impact Contracting) om met de markt op te trekken om in te kopen op basis van de Sustainable Development Goals van de VN. Het project onderscheidt zich vanwege de impact, samenwerking en vernieuwende vorm van aanbesteden. 
  • Circulaire, sociale en innovatieve onderlossende afvalcontainers
    Het doel van dit project van de gemeente Rotterdam is om met vijf andere aanbestedende diensten (IRADO, Gemeente Assen, Gemeente Groningen, Gemeente ’s-Hertogenbosch en Twente Milieu) circulaire, sociale en innovatieve onderlossende afvalcontainers in te kopen. Dit project draagt bij aan circulaire (inzicht op hergebruik door sturing op basis van uitvraag materialenpaspoort) en sociale doelstellingen (structurele inzet van 55 fte van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Daarnaast is met de markt een innovatieve oplossing gekozen, waardoor de openbare ruimte schoner blijft. Dit project is gekozen vanwege de brede samenwerking, innovatie, impact en borging in de organisatie.

Deze prijs is een initiatief van de Rijksoverheid en wordt jaarlijks uitgereikt aan een ambitieus, vernieuwend en/of anderszins opvallen project op gebied van MVI. De genomineerden zijn geselecteerd door een jury bestaande uit VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu, NEVI, Social Enterprise NL en MVO Nederland. 

Meer informatie