De resultaten van de samenwerking in de waterketen tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn ver boven de verwachting. In de rapportage ‘De Staat van Ons Water 2019’ staat een besparing van € 680 miljoen, terwijl in het Bestuursakkoord Water € 450 miljoen per jaar was afgesproken.

Huishoudens en bedrijven

In het Bestuursakkoord Water van 2011 is ook een gematigde lastenontwikkeling afgesproken voor huishoudens en bedrijven. Dit lukt goed, zo blijkt uit de inventarisatie. Zowel de rioolheffing en zuiveringsheffing van gemeenten en waterschappen, als de tarieven van de drinkwaterbedrijven zijn in de periode 2010 tot 2018 onder de prognoses gebleven. De positieve ontwikkeling van de lasten is voor een belangrijk deel het gevolg van de succesvolle samenwerking in de gevormde regio’s. 

Staat van Ons Water

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke jaarlijkse rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de VNG, IPO en Vewin.

Meer informatie