De meerderheid van de Syrische statushouders is tevreden over hun leven in Nederland. Ze voelen zich thuis, maar zij staan nog aan het begin van hun integratie. Nog maar weinigen hebben werk. Dat blijkt uit het onderzoek Syriërs in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP heeft onderzoek gedaan onder 32 honderd Syriërs die tussen 2014 en juli 2016 naar Nederland kwamen. Het onderzoek gaat over de vlucht, de opvang, het welbevinden en de sociaaleconomische positie van de Syriërs.

Gezondheid Syrische statushouders

Ook gaat de studie in op de gezondheid en het zorggebruik van Syrische statushouders. Een aanzienlijk deel van de Syrische statushouders (ruim 40%) is psychisch ongezond. Zij zijn bijvoorbeeld vaak erg zenuwachtig, somber en neerslachtig. In de algemene bevolking van Nederland is dit percentage 15%. De verwachting is daarom dat Syrische statushouders vaker gebruik zullen maken van geestelijke gezondheidszorg. 

Leefstijl

Op het terrein van leefstijl valt op dat in de groep van Syrische statushouders het percentage mensen met overgewicht zorgelijk hoog is, oplopend van 26% bij de jongeren tot 75% bij de 45-plussers. Ook roken veel Syrische statushouders, bij de mannen is het percentage rokers 63%. 

Meer informatie