Groepsgewijze verloskundige zorg (Centering Pregnancy Zorg - CP) werkt goed voor Eritrese zwangere vrouwen. Dat blijkt uit een pilot in Amsterdam. Verloskundigen in Amsterdam signaleerden dat de zorg voor Eritrese vrouwen wordt belemmerd door een taalbarrière en een culturele kloof.

Dit is de aanleiding voor de pilot.

Tolken

Verloskundige Anne Bedaux, gespecialiseerd in CP, paste de methodiek aan voor Eritrese zwangere vrouwen. Begeleid door twee Eritrese culturele tolken kunnen de aanstaande moeders in een groep terecht met vragen en ervaringen, en ze krijgen medische informatie en informatie over het Nederlandse zorgstelsel. De vrouwen krijgen in die groep ook de indviduele zorg en checkups die nodig zijn voor aanstaande moeders. Een voordeel van de aanpak is dat netwerken tussen vrouwen ontstaan. In een interview met regiocoördinator gezondheid statushouders, Marjolein Martens, vertelt Anne Bedaux over haar ervaringen met de Eritrese vrouwen. Het idee is om CP breder in het land in te zetten voor deze groep. 

Meer informatie