Het groepsgericht begeleiden van moeders (CenteringParenting – CPa) werkt goed. In het asielzoekerscentrum in Katwijk zijn positieve ervaringen opgedaan met een cultuur-sensitieve variant.

De GGD Hollands Midden en TNO deden samen een haalbaarheidsonderzoek met twee groepen moeders met kinderen tot 4 jaar. Een baby- en een peutergroep. Moeders zijn er positief over. Een van hen zegt: ‘we zien elkaar wel in het AZC, maar hier hebben we tijd om te praten over de kinderen en over het leven.' Eerder al bleek uit onderzoek dat de groepsaanpak Centering Parenting (CPa) een positieve invloed heeft op het opvoedgedrag en welzijn van ouders. Dit lijkt veelbelovend voor AZC’s omdat de aanpak sociale netwerken versterkt. 

Groepsbijeenkomsten

Bij CPa wordt zorg in groepsbijeenkomsten aan zes tot acht ouders per keer aangeboden, in plaats van via de traditionele individuele face-to-face contactmomenten. Door de langere contactduur (120 minuten voor een groepsconsult in plaats van de gebruikelijke tien à twintig minuten voor een individueel contact) en de groepsinteractie kunnen medische, psychische en sociale onderwerpen worden uitgediept. Herkenning in de groep werkt steunend, geeft verbinding en erkenning voor ouders die soms onzeker zijn. Ook leren ouders elkaar kennen, wat steun geeft buiten de bijeenkomsten om.  Dit was aanleiding voor het onderzoek dat is gefinancierd door ZonMW. 

Sociaal-culturele aanpassing

De CPa is sociaal-cultureel passend gemaakt op basis van een systematische benadering. Ook zijn interviews gehouden met 18 moeders uit het AZC. Hen is gevraagd naar hun behoeftes. Twee moeders hebben meegedacht over het werven van andere moeders. Onderwerpen die in de baby- en peutergroep aan bod kwamen zijn bijvoorbeeld eten, slapen en ouderschap. Dit werd visueel ondersteund met plaatjes en speciaal ontwikkeld voorlichtingsmateriaal: een ouderboek.

Onderling contact

Zowel de moeders als de JGZ-professionals zijn positief over de groepsgerichte aanpak. Moeders noemen het samen delen, de tijd hebben en het Ouderboek als naslagwerk thuis. Professionals vinden de interactie in de groep positief en het werken vanuit de eigen ervaringen van moeders. De eindrapportage van het onderzoek is eind maart 2019 beschikbaar. 

Meer informatie