Minister Hugo de Jonge (VWS) krijgt groen licht van de Tweede Kamer om zijn voorstel over resultaatgericht werken in de Wmo uit te werken. Dat bleek tijdens een Algemeen Overleg (AO) op 26 juni. De VNG is voorzichtig positief over de uitkomst van het AO.

De plenaire afsluiting van het AO over de Wmo is gepland in de eerste week na het reces, begin september. De Kamer kan dan nog moties indienen over het resultaatgericht werken. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel in het najaar aan de Kamer wordt aangeboden.

Zorgen over rechtszekerheid

Een deel van de Kamer gaf tijdens het debat blijk van zorgen over wat resultaatgericht werken betekent voor de rechtszekerheid voor cliënten. De Kamerleden pleitten voor een normenkader op basis waarvan resultaten kunnen worden gekwantificeerd. De VNG heeft begrip voor de zorgen, we vinden het belangrijk dat de rechtszekerheid voor inwoners in het vervolgtraject goed geborgd wordt.

Tevreden over kwaliteit van dienstverlening

Een aantal gemeenten werkt al resultaatgericht en heeft verschillende maatregelen genomen die de rechtszekerheid van cliënten waarborgen. Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat de cliënten in deze gemeenten tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening.

Acties VNG

Om te bereiken dat gemeenten positieve ervaringen kunnen delen én de zorgen van de Kamerleden worden weggenomen, heeft de VNG wethouder Miriam Haagh (Breda) gevraagd om de bestuurlijke trekker voor dit dossier te zijn. Zij zal met het ministerie van VWS meedenken over het vervolgtraject. Daarnaast roepen we ook aanbieders en cliënten- en patiëntenorganisaties op om hun bijdrage te leveren.