Tijdens het iBestuur-congres hebben de VNG, marktpartijen en ketenpartners het Groeipact Common Ground ondertekend. Hiermee is een eerste, belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten, die flexibel, toegankelijk en veilig is.

Groeipact Common Ground

Om de visie van Common Ground te realiseren moeten gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen optrekken. In het groeipact spreken de deelnemende partijen af dat ze die samenwerking aangaan. En ook: hoe ze die samenwerking gaan vormgeven. Door gegevens te scheiden van applicaties en werkprocessen. En ze meervoudig te gebruiken bij de bron. Dat is waar gemeenten, ketenpartners en de markt samen aan werken. Zo’n grote en radicale transformatie vraagt om focus én commitment van alle betrokken partijen. Voor langere tijd. Het groeipact Common Ground zet die vereiste samenwerking kracht bij. Verschillende organisaties hebben tijdens het Ibestuur congres op 3 juli het Groeipact Common Ground ondertekend.

Waarom Common Ground?

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering vernieuwen door processen te scheiden van de data waardoor zij flexibeler zijn en sneller innovaties kunnen doorvoeren.

In een korte documentaire kijken onder anderen Valerie Frissen, hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden, Henri Lenferink, burgemeester van Leiden  en voorzitter van het VNG College van Dienstverleningszaken en Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving van de VNG, naar het belang van gemeentelijke samenwerking bij het vernieuwen van de dienstverlening en bedrijfsvoering.  

Meer informatie