Met ingang van 1 januari 2020 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 2,51%.

Nieuwe bedragen in belastingzaken

Griffierecht

2020

Beroep door natuurlijk persoon

€   48 (was €  47)

Beroep door niet-natuurlijk persoon

€ 354 (was € 345)

Hoger beroep en cassatie door natuurlijk persoon

€ 131 (was € 128)

Hoger beroep en cassatie door niet-natuurlijk persoon

€ 532 (was € 519)

Proceskostenvergoeding

 

Verletkosten

maximaal € 86 (was € 84)

1 procespunt in bezwaar en administratief beroep

€ 261 (was € 254)

1 procespunt in overige gevallen

€ 525 (was € 512)

Overgangsrecht

Het nieuwe griffierecht geldt voor beroepschriften die vanaf 1 januari 2020 worden ontvangen.

De nieuwe proceskostenvergoeding heeft onmiddellijke werking. Deze geldt voor uitspraken op bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatieberoep die vanaf 1 januari 2020 worden gedaan, ook als de proceshandelingen in 2019 of eerder hebben plaatsgevonden.

Wordt na 1 januari 2020 in beroep, hoger beroep of cassatieberoep geconstateerd dat in een voorgaande fase vóór 1 januari 2020 een fout is gemaakt bij het toekennen van de proceskostenvergoeding, dan wordt (ook) op de correctie het nieuwe tarief toegepast.

Meer informatie