Het gesprek faciliteren omtrent toezicht en handhaving in het sociaal domein. Dat is het doel van de greenpaper 'Dichtbij en daadkrachtig' van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN). De greenpaper beschrijft uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Uitdagingen

Om tot de greenpaper te komen, werd onderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met zowel ambtenaren als bestuurders. Daaruit kwamen twee uitdagingen naar voren:

  1. Zorgen voor dienstverlening vanuit het perspectief van de klant
  2. Gezamenlijk en daadkrachtig optreden

Oplossingsrichtingen

Als oplossingsrichting voor de eerste uitdaging introduceert de greenpaper het idee van 'inclusieve dienstverlening'. Handhaving is hierbij een onlosmakelijk onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. Hulpverleners, klantmanagers en handhavers weten van elkaar hoe zij werken en wat zij zeggen tegen klanten.

Het versterken van de integrale handhaving binnen gemeenten is een mogelijk oplossing voor de tweede uitdaging. Er moet gezamenlijk worden opgetreden binnen ketens en tussen ketens, vooral ook om tot handhaving te komen met een duurzaam effect.

Whitepaper

Wat is er nodig om gewenste ontwikkelingen in gang te zetten of te houden? Daarover spreekt VNG KCHN de komende tijd bestuurders, managers, beleidsmaker en uitvoerders. Vervolgstappen en concrete uitwerkingen worden verwerkt in een whitepaper, die aan het eind van het jaar verschijnt.

Wilt u meedenken?

Bent u geïnteresseerd om mee te denken en praten over de toekomst van toezicht en handhaving in het sociaal domein? Neem dan kunt u contact op met Sanne Hoogendoorn

Meer informatie

Download hieronder de publicatie.