Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’. De deal moet ervoor zorgen dat de belanghebbenden op tijd worden betrokken bij energieprojecten. Ook de VNG heeft de deal ondertekend.

De betrokkenheid van belanghebbenden wordt verbeterd door bij de start van projecten voor duurzame energie, bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens, de omgeving te betrekken. Met de ondertekening van de Green Deal geven de partijen aan hun kennis en ervaringen hiervoor in te zetten.

Green Deal

De komende twee jaar gaan de partijen in drie stappen gezamenlijk aan de slag met:

  • het inbrengen en delen van kennis en ervaringen over participatie bij duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden.
  • het opdoen van inzichten en ideeën om participatieprocessen verder te ontwikkelen en verbeteren.
  • delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten met eigen achterbannen andere geïnteresseerden.

Standpunt VNG

De VNG onderschrijft deze Green Deal, omdat het aansluit bij de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij allerlei energietrajecten. Bijvoorbeeld bij de pilots Regionale Energiestrategieën. Wij vinden het stimulerend dat veel partijen vanuit diverse achtergronden het afgelopen jaar goed samen hebben gewerkt om deze Green Deal tot stand te brengen. We gaan de komende jaren actief bijdragen aan de Deal en blijven ons zo inzetten om de Energie en Klimaatdoelen te halen.  

27 partijen

De Deal is geïnitieerd door de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu en is ondertekend door 27 maatschappelijke organisaties met een verschillende achtergrond: zowel publieke en private organisaties. Onder meer verschillende Ministeries, natuurorganisaties, LTO Nederland en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines hebben de Deal ondertekend. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goede participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten onderschrijven.

Meer informatie