Hoe kan de internationale VN-agenda van de Global Goals, gericht op duurzame ontwikkeling, door gemeenten in de praktijk gebracht worden? Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld.

De ‘Meest Veelbelovende Global Goals gemeente 2018’, Gemeente Rheden, heeft in haar nieuwe collegeprogramma ‘Rheden geeft Energie’ de Global Goals prominent naar voren gebracht. Zo geeft Rheden een belangrijk voorbeeld van hoe gemeenten de Global Goals-agenda lokaal uit kunnen werken.

Focus op energie en samenwerking

Centraal in het collegeprogramma staat ‘energie’: energie in werk, in de woningvoorraad, in de jeugd en in duurzame energie. Bovendien zet Rheden in op samenwerking om haar doelen te bereiken: op lokaal, regionaal, landelijk én mondiaal niveau. De keuze om te werken met de universele doelen van de VN (Global Goals) heeft Rheden gemaakt om verder te komen in de samenwerking met haar partners. En met deze keuze ondersteunt ze ook haar medewerkers op de weg richting de netwerkorganisatie. Zo heeft Rheden de Global Goals omarmd als verbindende schakel in het coalitieakkoord, in de samenwerking met gemeenten dichtbij en ver weg en met partners die aan dezelfde doelen willen werken.

Aanpak

De gemeente Rheden heeft elk hoofdstuk uit het collegeprogramma expliciet gekoppeld aan de Global Goals waar in dat hoofdstuk aan wordt bijgedragen. Zo wordt een duidelijke link gemaakt tussen gemeentelijk beleid en de Global Goals-agenda. Daarnaast wordt het collegeprogramma nog verder uitgewerkt in een Collegeplan voor de organisatie zelf. Daarin worden de Global Goals nog meer als format gebruikt. Ook de programmabegroting 2019 zal in de vorm van de Global Goals geschreven worden. Hierin is de gemeente Oss al voorgegaan, die vorig jaar haar programmabegroting 2018-2021 gemaakt heeft aan de hand van de Global Goals.

Neem Global Goals op in het coalitieakkoord

De Gemeenten4GlobalGoals campagne nodigt gemeenten van harte uit om de Global Goals in hun coalitieakkoorden op te nemen, om zo in de toekomstige jaren gezamenlijk te werken aan deze belangrijke agenda. Wilt u meer informatie of voorbeelden hiervan inzien, neemt u dan contact op met GlobalGoals@vng.nl.

Meer informatie