Waar moet een gemeente aan denken bij het maken van de omgevingsvisie? Wat wordt er van mijn gemeente gevraagd en welke afwegingen spelen daarbij een rol? De spanning tussen verschillende maatschappelijke vraagstukken vergt daadkrachtige keuzes. Voor deze afweging zijn de Global Goals een uitstekend kader. 

De meeste gemeenten zijn begonnen met het maken van de omgevingsvisie, op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Een goede omgevingsvisie staat of valt met het maken van keuzes die goed te motiveren zijn en het afwegen van alle betrokken belangen. Deze handreiking en de Global Goals kunnen gemeenten helpen in dit proces.

De nieuwe handreiking ‘Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie: Vanuit de perspectieven milieueffectrapportage en Global Goals’ helpt gemeenten bij het formuleren van navolgbare en transparante eigen antwoorden. Deze handreiking is tot stand gekomen door VNG-praktijkproeven met gemeenten. De VNG is ruim een jaar intensief in gesprek geweest met gemeenten en experts over hoe je afwegingen kan inbouwen in het proces en hoe je evenwichtige keuzes kan maken in de fysieke leefomgeving zonder af te wentelen op toekomstige generaties.

Global Goals

De Global Goals zijn in 2015 aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties en vormen voor een periode tot en met 2030 de wereldwijde brede duurzaamheidsagenda. De 17 doelen weerspiegelen de grote maatschappelijke opgaven waar we wereldwijd met elkaar voor staan. Daarmee zijn er veel raakvlakken met de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet en de door de wetgever gestelde eisen aan de inhoud van de omgevingsvisie. Bijna 100 gemeenten zetten zich als ‘Global Goals Gemeente’ in voor het behalen van deze duurzaamheidsdoelen.

Meer informatie