Het College voor de Rechten van de Mens heeft een gids ontwikkeld die gemeenten helpt om de mensenrechten van vrouwen in een kwetsbare situatie te beschermen en te bevorderen. 

Op de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (25 november) heeft Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens) de gids overhandigd aan Jan van Zaanen (burgemeester Den Haag en voorzitter VNG). Beide voorzitters gingen met elkaar in gesprek over het belang van het betrekken van mensenrechten bij de preventie en bestrijding van geweld in de privésfeer en hoe de gids hierbij kan helpen.

De gids bestaat uit meerdere delen:

  • In deel A wordt ingegaan op de rol van de gemeente
  • In deel B staan 10 hoofdpunten waarmee de gemeente systematisch kan nagaan hoe de vrouwenopvang ter plekke er in mensenrechtenperspectief voor staat
  • In deel C worden deze 10 hoofdpunten onderbouwd

Meer informatie