GGD GHOR Nederland heeft een inventarisatie uitgevoerd onder de GGD’en naar hun activiteiten voor statushouders in 2016/2017 en 2018.

Het merendeel van de GGD’en voert gerichte preventieve activiteiten uit, bijvoorbeeld JGZ, gezondheidsbevordering, voorlichting over infectieziekten en seksuele gezondheid. Veelal was er extra financiering door gemeenten, maar die houdt op omdat het Bestuursakkoord eind 2017 afliep.

Aandachtsfunctionaris

Van 1 mei tot en met 31 december 2018 zijn er vanuit de verlenging van VNG OTAV middelen voor GGD’en om gemiddeld vier uur per week een ‘aandachtsfunctionaris gezondheid statushouders’ in te zetten. Het doel van deze impuls is het verder uitbouwen van de beweging die met het Ondersteuningsprogramma in gang is gezet. En om de aandacht voor het thema binnen de GGD en het lokale netwerk goed te borgen. Van dit aanbod maken 23 GGD’en gebruik.

Factsheet

De resultaten van de inventarisatie kunnen gebruikt worden bij het gesprek binnen de GGD en met de gemeenten over hoe de aandacht voor de gezondheid van de statushouders te borgen. Een overzicht van de uitkomsten staat in de factsheet.

Meer informatie