Gezondheidsbeleid en Omgevingswet in co-creatie vormgeven? Maak gebruik van de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil via subsidies en programma's bijdragen aan breedgedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de inzet van designers en direct betrokkenen worden oplossingen bedacht die goed aansluiten bij de problematiek. Het Fonds ondersteunt de komende tijd gemeenten en andere maatschappelijke partijen financieel om te komen tot oplossingen op twee onderwerpen: zelfregie van mensen op hun gezondheid en sociaal-ruimtelijke opgaven. 

Open oproep Chronisch Gezond

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken. Geïnteresseerden kunnen tot  4 februari 2020 hun voorstel indienen.

Meer informatie over het indienen van een project, de voorwaarden en de financiering vindt u hier.  

Open oproep Anders Werken aan stad, dorp en land

Deze open oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Op deze manier kunnen gemeenten via co-creatie invulling geven aan de nieuwe Omgevingswet. Geïnteresseerden kunnen tot 10 maart 2020 hun voorstel indienen.

Meer informatie over het indienen van een project, de voorwaarden en de financiering vindt u hier.