Actief meedoen in de Nederlandse samenleving is het beste recept voor een goede gezondheid en welzijn van statushouders. Wat kunnen gemeenten daarbij voor statushouders betekenen? Daarover gaat de handreiking Gezonde leefstijl statushouders.

Missing media.Mensen snel wegwijs maken, vroegsignalering en goede zorg helpen bij het behouden van een goede gezondheid. Ook zinvolle dagbesteding (werk, opleiding of andere vormen van participatie) is van grote invloed op de gezondheid. Net zoals bij andere inwoners is aandacht voor een gezonde leefstijl eveneens van belang om gezondheidsklachten en gezondheidsachterstanden op (langere) termijn te voorkomen.

Verhoogd risico

De handreiking gaat in op specifieke gezondheidsklachten waarop statushouders een verhoogd risico hebben. Een aantal gezondheidsklachten is bekend, zoals middelengebruik, een verhoogde kans op diabetes, en hart- en vaatziekten. Ook zijn in de handreiking methoden en praktijkvoorbeelden opgenomen om statushouders te bereiken en voor te lichten over een gezonde leefstijl. Hoe krijgt de gemeente de groep in beeld? Wat zijn goede manieren om hen te bereiken? Hoe kun je samenwerken met lokale partijen? De handreiking is ontwikkeld vanuit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Meer informatie