De Omgevingswet biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden om de ruimtelijke ordening af te stemmen op een groene en gezonde leefomgeving. Denk aan voldoende ruimte creëren om te bewegen, of zorgen voor een gezond voedingsaanbod op strategische posities.

Gemeenten zijn volgens de Omgevingswet verplicht een Omgevingsvisie op te stellen. Een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving is daarbij belangrijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het aspect gezondheid en leefomgeving in de Omgevingswet, lees het artikel:

We gaan in het artikel nader in op de rol van de Omgevingsvisie en het Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI), noemen voorbeelden van gemeenten die al hard op weg om gezondheid en het fysiek domein aan elkaar te verbinden, en geven links naar meer interessante informatie op dit gebied.