Tijdens het congres Health, Food & Technology is woensdag 11 december Gezond010: het akkoord gepresenteerd. Wethouder Sven de Langen introduceerde samen met meer dan 80 partners hun gezamenlijke ambitie: gezonde en vitale Rotterdammers passend bij hun situatie en vermogen.

Tot die partners behoren onder andere GGD Rotterdam-Rijnmond, Erasmus MC en Universiteit, JOGG en Pharos.

Doelen Nationaal Preventieakkoord lokaal uitgewerkt

Samen met de partners heeft gemeente Rotterdam de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord, waarin roken, overgewicht en alcohol centraal staan, lokaal uitgewerkt in Gezond010: het akkoord. Het Rotterdams preventieakkoord gaat over vier thema’s: een gezonde omgeving, een wijkpreventieketen, een gezonde basis en de houding en vaardigheden van Rotterdammers. Via deze wegen willen de partners alle inwoners van Rotterdam een stap dichter bij een gezonde leefstijl brengen.  

Persoonlijke Gezondheidscheck in heel Rotterdam

Rotterdam staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Wethouder Sven de Langen: 'De cijfers zijn zorgwekkend, bijna de helft van de volwassenen in Rotterdam heeft overgewicht. Door in te zetten op beperkende maatregelen kan de balans in de voedselomgeving hersteld worden. Ook gaan we aan de slag met de mogelijkheden van zelfzorg, want apps en digitalisering bieden prachtige kansen. Uit effectonderzoek naar de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) blijkt dat 62% van de gebruikers actief aan de slag gaat met zijn/haar gezondheid. Daarom willen we de Persoonlijke Gezondheidscheck in heel Rotterdam inzetten.’

Sven de Langen geeft de druk op de knop voor het preventieakkoord

Sven de Langen geeft de druk op de knop voor 'Gezond010: het akkoord'

Voortbouwen op onderzoek en gemeenschappelijke inzet

Wetenschappelijke onderbouwing is een belangrijk onderdeel van het akkoord. Omdat zoveel thema’s direct en indirect van invloed zijn op onze gezondheid, bijvoorbeeld armoede, opleiding, stress en woonomgeving. Want gezondheid gaat over meer dan ‘niet ziek zijn.’ Het gaat ook over hoe men zich voelt en hoe men gezonde keuzes kan maken. In de afgelopen jaren werkte gemeente Rotterdam daarin al veel samen met het bedrijfsleven, de wetenschap en non-profitorganisaties. Met het akkoord wil men voortbouwen op die gemeenschappelijke inzet. Door krachten te bundelen kan het verschil gemaakt worden.

Meer informatie