De website GezondinNederland.info is uitgebreid met informatie voor Eritrese nieuwkomers over gezondheid en zorg in Nederland. De informatie wordt aangeboden in het Tigrinya, de moedertaal van de meeste Eritreeërs.

De website was al beschikbaar in het Arabisch. De informatie wordt ook in het Nederlands aangeboden.

Opgroeien en opvoeden

Er is behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgroeien en opvoeden in Nederland. De website voorziet daarin met informatie die per thema overzichtelijk bijeen is gebracht. De informatie op de website wordt geregeld geactualiseerd en aangevuld met thema’s van de Facebookpagina's ‘Syriërs Gezond’, ‘Eritreeërs Gezond’ en ‘Opgroeien in Nederland’ die veel worden gebruikt door Syrische en Eritrese nieuwkomers.

Facebook

Facebook blijkt een goed medium om met nieuwkomers kennis en informatie uit te wisselen. Nederlandse professionals van de GGD-regio's Utrecht, Amsterdam en Kennemerland, en expertisecentrum Pharos ondersteunen Syrische en Eritrese professionals bij het beantwoorden van vragen en bij het verstrekken van betrouwbare informatie. De pagina Syriërs Gezond heeft meer dan 13 duizend volgers. De pagina Opgroeien in Nederland met informatie over opgroeien en opvoeden voor Arabisch sprekende ouders in Nederland, heeft bijna 25 honderd volgers, de Facebookpagina voor Eritreeërs heeft ruim 23 honderd volgers.

Meer informatie