De buitengewone ledenvergadering van de VNG heeft vrijdag 30 november ingestemd met de oprichting van de Geschillencommissie Sociaal Domein. Voor deze commissie worden een voorzitter en (vervangende) leden gezocht. U kunt tot 13 december uw interesse kenbaar maken.

De Geschillencommissie is beschikbaar voor geschillen op het gebied van het woonplaatsbeginsel jeugd en inkoop: zowel tussen gemeenten onderling als tussen gemeenten en aanbieders. 

Interesse?

Het profiel voor leden van de Geschillencommissie vindt u onder 'Meer informatie'. U kunt uw interesse kenbaar maken door uw motivatie en curriculum vitae te mailen naar Juriaan Vrind via Juriaan.Vrind@vng.nl.  

Gesprekken met geïnteresseerde kandidaten, die zich uiterlijk donderdag 13 december hebben gemeld, vinden plaats op maandagochtend 17 december bij de VNG in Den Haag.

Meer informatie