Met de VNG, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad heeft het ministerie van BZK de gezamenlijke Verkiezingsagenda 2030 opgesteld. De agenda bevat maatregelen die nodig zijn voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling en vernieuwing van het verkiezingsproces.

Daarbij hebben de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 aangetoond dat ook de uitvoerbaarheid onder druk staat. Gemeenten hebben goede ondersteuning nodig om de verkiezingen te organiseren.

Kernproces van onze democratie

'Vrije verkiezingen vormen het kernproces van onze democratie. Dat proces kan altijd beter. Het gaat om maatregelen die voor een deel in de afgelopen kabinetsperiode in gang zijn gezet. Zoals een beter hanteerbaar stembiljet en een nieuwe procedure voor het vaststellen van de uitslag, zodat fouten eerder kunnen worden hersteld. Ook wordt het Actieplan Toegankelijk Stemmen voortgezet, zodat alle kiezers zoveel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen', aldus Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en portefeuillehouder Verkiezingen bij de VNG.

Op onderdelen digitaliseren

Verhoeve: 'De agenda richt zich verder op versteviging en uitvoerbaarheid van de organisatie van verkiezingen, onder meer door het proces op onderdelen te digitaliseren. Dat is nodig om de benodigde vernieuwingen in het verkiezingsproces te realiseren. Denk aan het elektronisch tellen van de stemmen en het digitaal afleggen van ondersteuningsverklaringen. Ook onderzoeken we hoe nieuwe technologieën, zoals elektronisch stemmen, kunnen bijdragen aan de verbetering van het verkiezingsproces.'

Financiering randvoorwaarde

Financiering is nodig om de maatregelen te kunnen starten, te continueren of te versnellen. Gemeenten hebben ook aangegeven dat financiering randvoorwaardelijk is voor hun medewerking aan uitvoering van de agenda.

Werk aan maatregelen overstijgt komende kabinetsperiode

De Verkiezingsagenda 2030 bouwt voort op de verkiezingsagenda’s uit 2018 van VNG/NVVB en BZK en de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021. Het jaartal 2030 benadrukt dat het werk aan deze maatregelen de komende kabinetsperiode overstijgt.

Meer informatie