Regioburgemeesters, VNG, NGB en G40 reageren gezamenlijk op de motie voor een landelijk interventieteam om de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief te bestrijden. Structurele financiering is van groot belang!

Op 19 september heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om tot een landelijk interventieteam te komen dat als taak heeft de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief te bestrijden. Voor ons, de (regio)burgemeesters, VNG, NGB en G40, zijn drie zaken van essentieel belang om een dergelijk team effectief te laten zijn. Daarom vragen wij de Tweede Kamer hier aandacht aan te besteden tijdens de financiële beschouwingen.

Drie essentiële zaken

  1. Dit team zal structureel gefinancierd moeten worden uit extra middelen, teneinde langdurige inzet van dit team te borgen. En te voorkomen dat dit ten koste gaat van de bestaande integrale aanpak.
  2. Wij gaan ervan uit dat een dergelijk interventieteam onderdeel wordt van de nationale politie, zodat de aansluiting met (inter)nationale, regionale en lokale aanpakken en de (basis)politiezorg geborgd blijft. Alleen dan kunnen we echt tot een versterking van de aanpak komen, waarbij strafrecht, fiscaal recht en bestuursrecht elkaar blijvend versterken op de verschillende niveaus.
  3. Tot slot denken wij dat, naast dit nieuwe interventieteam, de bestaande integrale langdurig en breed moet worden voortgezet. Daarvoor is een structureel ondermijningsfonds onmisbaar

Meer informatie