Vandaag is het 'Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' ondertekend op de Jongvolwassenentop in Utrecht. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in zorg, onderwijs en bedrijfsleven spreken gezamenlijk af deze jongeren beter te ondersteunen. 

Maandag 27 november is in Het Spoorwegmuseum in Utrecht door diverse organisaties het Manifest onderschreven. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven spreken zich samen uit om ‘minder zelfredzame’ jongeren te ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan.

Daarbij is ook aandacht voor het bieden van doorlopende ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een toereikend inkomen.

 

    

     

Groep jongeren in kwetsbare positie

Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Maar voor een groep jongeren geldt dat niet.

  • Er zijn zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Ook hebben ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad.
  • Vaak hebben zij meer problemen tegelijk: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.

 

    

     

Meer taken naar gemeenten

Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er door de invoering van het passend onderwijs op school maatwerk mogelijk gemaakt voor jongeren met een beperking. Maar we zijn nog niet klaar. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisaties. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

'Jongeren hebben recht op onze onverdeelde aandacht. Hún leven en hún wereld  moet voor ons uitgangspunt van handelen zijn. Als een jongere het niet op eigen houtje redt is het onze dure plicht samen te werken en elkaar scherp te houden', aldus Algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens.

 

     

    

Manifest

Dit manifest is een samenwerking tussen gemeenten, VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV, SBB, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN, VOBC, NJi, Movisie en de ministeries van SZW, OCW, VWS, V&J.

Zie ook

 

Waarom deze Top?

Allerlei organisaties werken hard om jongeren (van 16 tot 27 jaar) in een kwetsbare positie zo goed mogelijk te ondersteunen. Veel gaat goed, maar er zijn ook knelpunten. Zo kan de samenwerking tussen die organisaties beter.

  • Daarom besloten twintig organisaties in een manifest op te schrijven wat ze willen bereiken. Zodat ze van daaruit samen verder kunnen optrekken. De kern: wij willen samen, slimmer, slagvaardig kansen creëren voor jongeren.
  • De Jongvolwassenentop was de aftrap voor deze gezamenlijke missie. Meer dan tweehonderd bestuurders werden uitgenodigd om hun kennis en inzichten te delen. Maar liefst drie bewindslieden spraken het publiek toe. En last but not least: drie jongeren op het podium en nog anderen in de zaal vertelden wat zij van de bestuurders verwachten.
  • Het eindigt niet met deze top. Het is de bedoeling dat steeds meer organisaties zich aansluiten bij het manifest en dat er door deze betrokkenheid echt iets verbetert voor jongeren. Komende tijd worden er nieuwe bijeenkomsten gepland en contacten verstevigd.

Bekijk het Magazine Jongvolwassenen

In het Magazine staan reportages, interviews en praktijkverhalen en verslagen van de Jongvolwassenentop.