De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is per 1 juli gewijzigd in verband met een aantal benodigde technische en redactionele aanpassingen. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen.

In onderstaand modelbesluit zijn de wijzigingen toegelicht. De geconsolideerde versie van de gewijzigde Leidraad invordering gemeentelijke belastingen wordt binnenkort opgenomen in de Sdu-databank Modelverordeningen.

Meer informatie