Het Europees adviesorgaan van lokale en regionale overheden van de EU, het Comité van de Regio’s (CvdR), heeft onderzocht wat het effect is van de Brexit op de handel en economie in de regio’s en steden van de 27 lidstaten.

Het CvdR publiceerde het onderzoeksrapport op 20 maart. Over een jaar zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU officieel verlaten, en nog steeds is er onduidelijkheid over hoe de toekomstige relatie tussen de 27 EU-lidstaten en VK zich gaat vormen. Dit leidt tot veel onzekerheid in Europese regio’s, die zich nu niet optimaal kunnen voorbereiden op de Brexit.

Enquête

Het rapport is gebaseerd op een enquête die het CvdR en EUROCHAMBRES hebben uitgezet onder lokale overheden en de kamers van koophandel in alle lidstaten, om zo de effecten van de Brexit in kaart te brengen. 

Meer informatie