De VNG heeft overeenstemming bereikt met SZW over het onafhankelijke onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Met de minister is afgesproken dat er een gezamenlijk verzoek komt aan het CPB om de financiële gevolgen in kaart te brengen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgt nader overleg over de betaalbaarheid van het stelsel.

Gesprek inburgering hervat

De VNG is blij dat de stap is gezet om in gezamenlijkheid de randvoorwaarden vorm te gaan geven. Op 22 mei 2019 brak de VNG het overleg met de minister over de financiën van het nieuwe inburgeringsstelsel nog af. De gesprekken worden nu weer hervat.

Peter Heijkoop (voorzitter van de delegatie en commissie PSI) zegt hierover:

Het is een belangrijke stap dat de minister instemt met dit gezamenlijke onderzoek. Onze zorgpunten over de uitvoerbaarheid van het stelsel blijven overeind en deze hebben we ook verwoord in een brief aan de kamer. Over deze punten en de uitkomsten van het financiële onderzoek gaan wij na de zomer met de minister in gesprek.” 

Onderzoek naar betaalbaarheid inburgeringsstelsel

Het onafhankelijke onderzoek is voor de VNG essentieel, omdat een zorgvuldige doorrekening van de plannen nodig is om de plannen in de praktijk te laten slagen. De analyse betreft zowel de structurele uitvoeringskosten als de incidentele invoeringskosten die onder andere door veldwerk bij gemeenten in kaart wordt gebracht.

Meer informatie