Vorige week donderdag, 18 april, sprak de VNG met Tweede Kamerleden over het experiment gesloten coffeeshopketen (bekend als het 'wietexperiment'). Naar aanleiding van het verschijnen van de AMvB die het experiment regelt, vroegen we de Kamer onlangs om een hoorzitting.

Het is goed dat er een voorstel ligt om te komen tot een experiment voor een gesloten coffeeshopketen. Gemeenten hebben hier lang voor gepleit, en we kregen ruimte om onze inbreng onder de aandacht te brengen. In de hoorzitting wil de VNG nogmaals aandacht vragen voor zaken die de praktische uitvoerbaarheid van het experiment nog in de weg staan.

Position paper

We lieten bij de Kamerleden een position paper achter (zie onderaan dit bericht) waarin we op een rij zetten waarover we positief zijn en waarover we nog niet tevreden zijn. In de bijlage bij het position paper geven we een uiteenzetting van de VNG-vsie op de AMvB experiment gesloten coffeeshopketen.

Aandachtspunten VNG

In de AMvB zitten nog twee elementen die tot problemen kunnen leiden in de uitvoering:

  • Er wordt vastgehouden aan het ingezetenencriterium. Dat zorgt voor veel praktische problemen voor grensgemeenten. De VNG pleit ervoor dat grensgemeenten zelf kunnen bepalen om de verkoop van wiet al of niet uitsluitend toe te staan aan de eigen inwoners/pashouders. Gemeenten zitten niet te wachten op overlast rond coffeeshops en kunnen de noodzaak prima zelf beoordelen.
  • Er wordt vastgehouden aan de eis dat alle coffeeshops in de gemeente deel moeten nemen. Het lastige aan deze eis is dat gemeenten instrumenten missen om te kunnen toetsen of coffeeshops mee willen en kunnen doen. Deze toets zou in de AMvB opgenomen moeten worden.

Meer informatie