Pharos en GGD GHOR Nederland werken vanuit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders aan drie handreikingen om gemeenten te ondersteunen bij hun gezondheidsbeleid voor statushouders.

De titels van deze handreikingen zijn:

  1. Regie nemen en ketensamenwerking rond de gezondheid van statushouders
  2. Statushouders wegwijs maken in de gemeente en in de gezondheidszorg
  3. Actieve rol van statushouders, betrek hen bij de plannen en uitvoering van uw (gezondheids)beleid

De handreikingen worden in de tweede week van februari gepubliceerd.

Kennis delen

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders bestaat uit twee deelprogramma’s:

  1. Praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit OTAV
  2. Kennisdelingsprogramma vanuit Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

De handreikingen van Pharos en GGD GHOR Nederland zijn onder andere bestemd voor de regiocoördinatoren van het ondersteuningsprogramma. Zij worden via het kennisdelingsprogramma gevoed met informatie.

Meer informatie