De pensioenopbouw van gemeenteambtenaren komt niet in gevaar als zij deelnemen aan het generatiepact van de gemeente en tegelijkertijd ook vroegpensioen ontvangen. Minister Asscher maakt het, onder voorwaarden, mogelijk dat medewerkers tegelijk vroegpensioen opnemen en volledig pensioen opbouwen.

Dit meldde minister Asscher 16 januari aan de Tweede Kamer.

Eerder concludeerde de Belastingdienst dat medewerkers die vroegpensioen opnemen, niet tegelijk volledig pensioen kunnen opbouwen. De minister heeft toegezegd dit wel mogelijk te maken. Dit geldt voor lopende en toekomstige gevallen. De minister heeft deze toezegging gedaan op verzoek van de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

Aan het toestaan van de samenloop is een aantal voorwaarden gebonden:

  1. de samenloop mag niet plaatsvinden voor de leeftijd van 60 jaar. Aan die voorwaarde wordt altijd voldaan, omdat het bij het ABP niet mogelijk is het pensioen eerder te laten ingaan dan op 60 jaar.
  2. de pensioenopbouw moet worden voortgezet op basis van een ouderenregel. Dit is een afspraak tussen de werkgever en medewerker of tussen werkgever en een collectief van medewerkers die ouderen het recht geeft om minder te werken, maximaal 10 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Een generatiepactregeling is een voorbeeld van een ouderenregeling. Om binnen een ouderenregeling 100% pensioen op te kunnen bouwen moet er minimaal 50% gewerkt blijven worden.

Aanvullende voorwaarde

Het ABP kent een aanvullende voorwaarde om volledig pensioen op te bouwen binnen een generatiepactregeling. Deze voorwaarde is dat het minder werken wordt vormgegeven door (gedeeltelijk betaald) verlof en niet door ontslag. Als de medewerker minder gaat werken door gedeeltelijk ontslag dan moet de werkgever de nieuwe deeltijdfactor doorgeven aan ABP en wordt er op basis van die nieuwe factor pensioen opgebouwd. Is er sprake van minder werken door verlof, dan blijft de oude deeltijdfactor gehandhaafd en wordt er dus op basis van de oude factor pensioen opgebouwd.

Meer informatie