Hoe zorg je er als raad voor dat je betrokken wordt bij de invoering van de Omgevingswet? Door zélf die rol te pakken en ermee aan de slag te gaan. De raad van Berkelland koos ervoor om een werkgroep invoering Omgevingswet te vormen en de politieke kleuren in die samenwerking aan de kant te zetten.

Afgevaardigden uit iedere fractie namen deel aan de werkgroep, de raadsadviseur en de programmamanager en projectleider Omgevingswet schoven ook aan. Deze club trok samen intensief op met als doel: werken aan het omgaan met de nieuwe wet, het proces en de eigen rol. Via interactieve informatieavonden werd de rest van de raad ook meegenomen.

Ambitiedocument

Concreet leverde deze aanpak een ambitiedocument op, waarin staat wie wat doet, wat wordt losgelaten, waar controlerend wordt opgetreden, kortom: de kaders waarbinnen raad én college en ambtenaren kunnen opereren. Het helpt richting te geven, zorgt voor inzicht in de te nemen stappen en laat zien op welke gebieden er nog uitdagingen liggen.

Meer informatie