De Gemeenten4GlobalGoals Menukaart wordt vernieuwd – en daarom zoeken wij naar nieuwe inspirerende, concrete voorbeelden van hoe gemeenten werken aan de Global Goals.

Heeft u een voorbeeld van een inspirerende Global Goals actie, event, aanpak, beleid, of een handig format? Deel het met ons en kwalificeer uw gemeente daarmee ook direct voor de Global Goals Gemeenteverkiezing van 2020. Wij schrijven voor u de tekst hierover.

Waar zijn we naar op zoek?

De vernieuwde Menukaart moet primair bestaan uit acties die gemeenten zélf kunnen ondernemen. Waar er in de huidige Menukaart veel eenmalige bewustwordingsacties staan, willen we de nieuwe Menukaart vullen met voorbeelden van hoe gemeenten de Global Goals in de praktijk brengen – door bijvoorbeeld samen te werken met lokale partners om bepaalde doelen te halen, door het lokale bedrijfsleven te verbinden met de Global Goals, door langs de Global Goals aan te besteden, door subsidiekaders op te hangen aan de Global Goals, of door de doelen te gebruiken als afwegingskader voor het opstellen van beleid.

Maar ook binnen de eigen organisatie: hoe zorg je ervoor dat collega’s enthousiast worden over de doelen, en de verbinding met hun eigen werk zien? Sommige gemeenten organiseren lunch & learn sessies of Global Goals summer schools voor collega’s. Heeft u zulke voorbeelden van sessies voor collega’s die ook informatief kunnen zijn voor andere gemeenten? Deel ze dan zodat wij ze kunnen opnemen in de Menukaart of om kunnen zetten in een voor iedere gemeente bruikbaar format.

Werkt uw gemeente met schematische weergaven van hoe de Global Goals verbonden zijn met gemeentelijke programma’s? Of heeft uw gemeente al een format voor raads- en collegevoorstellen waarin de Global Goals zijn opgenomen? Vele gemeenten zijn hier naar op zoek, dus deel het met de campagne!

Maakt mijn gemeente kans op een prijs?

Jazeker. Door een inspirerende actie in te sturen kwalificeert uw gemeente zich direct voor de jaarlijkse Global Goals Gemeenteverkiezing van de VNG. Dit jaar worden de categorieën ‘Meest Inspirerend’ en ‘Meest Veelbelovend’ vervangen door thematische ‘Oscar’ categorieën:

  • Global Goals en ‘Beleid en Begroting’,
  • Global Goals en ‘Samenleving en Bedrijfsleven’
  • Global Goals en ‘Internationale samenwerking’

De winnende gemeenten worden bekendgemaakt op de Nieuwjaarsreceptie van VNG International in januari 2020.

Wat moet u doen?

U kunt elk mogelijk item voor de menukaart sturen naar GlobalGoals@VNG.nl. Dat kan als een link, een flyer, nieuwsbericht of een gemeentelijk stuk. Het Gemeenten4GlobalGoals team zorgt ervoor dat het wordt omgezet in een korte tekst met link naar het origineel en zal het tekstje nog even met u checken voor publicatie op onze website. In tegenstelling tot de huidige Menukaart, wordt de nieuwe Menukaart interactief.