Wonen was een belangrijk thema tijdens de raadsverkiezingen. Gemeenten hebben de intentie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Dit doen we graag samen met het Rijk en andere spelers op de woningmarkt.

De VNG herkent zich in de thema's van de Nationale Woonagenda, maar in dit stadium is het voor ons nog te vroeg om ons te committeren aan de Woonagenda. Veel gemeenten zijn nog bezig met de collegeonderhandelingen, daar willen we niet op vooruitlopen.

In gesprek

De VNG blijft, samen met (nieuwe) gemeentebestuurders, graag in gesprek met minister Ollongren (BZK) over de plannen, de voortgang en de concrete uitwerking. Met als doel om samen de problemen aan te pakken en te werken aan een beter functionerende woningmarkt.

Belangrijke thema's

Voor gemeenten zijn de volgende thema's vooral van belang:

  • Nadruk op bouwen binnen bestaand bebouwd gebied, met financiële medeverantwoordelijkheid van het Rijk in die gevallen waarbij binnenstedelijke transformatie niet rendabel blijkt.
  • Tempo maken met de woningbouwproductie,
    meer en betere woningen voor ouderen en mensen met een beperking.
  • Aandacht voor zowel de koopsector als de sociale en de vrije huursector.
  • Een goede prijs/kwaliteitsverhouding van middenhuurwoningen (vrije huursector).
  • Investeringen in infrastructuur moeten samen opgaan met woningbouw.
  • Voldoende investeringscapaciteit bij woningcorporaties om alle maatschappelijke opgaven op te pakken.

Aanbiedingsbrief BZK

Uit de aanbiedingsbrief van het ministerie van BZK bij de Nationale Woonagenda aan de Tweede Kamer kan de indruk ontstaan dat de VNG medeondertekenaar is van de agenda. Dat is dus niet het geval. In een mail aan de Tweede Kamer hebben we onze positie verduidelijkt.

Meer informatie