De Impulsregeling Verkeersveiligheid is een groot succes, schrijft de VNG aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het debat over verkeersveiligheid op 8 oktober. In de brief benadrukken we daarnaast dat ook op langere termijn perspectief op financiering belangrijk is.

Gemeenten zijn heel blij met het succes van de impulsregeling verkeersveiligheid. Er is maar liefst voor € 215 miljoen aan aanvragen ingediend. Er kan voor € 200 miljoen aan aanvragen worden gehonoreerd, waarmee in totaal voor €400 miljoen versneld wordt geïnvesteerd in de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Dit geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp voor gemeenten is en dat er commitment is, ook financieel, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeenten zouden deze aanpak dan ook graag voortzetten met structureel geld op de langere termijn.

Meer informatie