Op 14 januari is de Eerste Kamer in debat gegaan met de minister over het Koninklijk Besluit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gemeenten herkennen de zorgen die de Eerste Kamer heeft. Voor gemeenten is ook duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van groot belang.

In de Eerste Kamer leven zorgen over de kosten en de kostenverdeling van de nieuwe wet. De VNG maakt zich ook zorgen over de kosten, zowel de invoeringskosten als de structurele financiële effecten van de Omgevingswet. De minister heeft eind 2020 toegezegd om op basis van de uitkomsten van onderzoek hierover in gesprek te gaan met de koepels. Die onderzoeksuitkomsten worden dit kwartaal verwacht en de VNG zal die voorleggen aan gemeenten.

Werkend stelsel

Ook leven er zorgen in de Eerste Kamer over de uitvoerbaarheid van de wet en de adequate werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De VNG heeft in het voorjaar van 2020 samen met de andere koepels criteria opgesteld voor inwerkingtreding met een werkend stelsel. Een van die criteria is een werkend DSO. Er wordt op dit moment door gemeenten hard gewerkt en volop getest om te bepalen of het DSO gaat werken. Daar waar dat niet lukt, moet er een plan b klaar liggen. De VNG denkt bij plan b aan tijdelijke, flexibele oplossingen die we gezamenlijk bedenken. Op dit moment is nog niet in de praktijk gebleken dat DSO als stelsel werkt. Wij zijn dan ook van mening dat er de komende periode met alle energie gewerkt moet worden aan het werkend krijgen van het stelsel en aan oplossingen waar nu al blijkt dat dat niet lukt. Die notie zien wij nog onvoldoende terug in de brief die de minister vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Stemming aangehouden

De aangekondigde stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit (KB) is gisteren aangehouden. De betrokken Eerste Kamercommissies gaan de komende tijd met de minister in debat over de zorgen die de Kamer heeft met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet. Minister Ollongren gaf in het debat aan dat de Kamer wat haar betreft het hele voorjaar de tijd kan nemen om in een zorgvuldige afweging een definitief oordeel te geven over het Koninklijk Besluit. De VNG hecht aan een zorgvuldige besluitvorming door de Eerste Kamer op basis van aanvullende informatie over financiën en de werking van het DSO in de praktijk. Het is echter voor gemeenten van belang om dit voorjaar, bij voorkeur uiterlijk 1 mei 2021, duidelijkheid te krijgen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zodat de ingezette trajecten op het gebied van gebiedsontwikkeling geen hinder ondervinden van de invoering van de Omgevingswet. Ook leidt duidelijkheid over de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet tot het tijdig treffen van de benodigde voorbereidingen, zoals de opleiding van medewerkers. Wij willen voorkomen dat gemeenten desinvesteringen doen. 

Over het Koninklijk Besluit

Het KB is het sluitstuk van de behandeling van het wettelijk stelsel Omgevingswet. Het KB wordt zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer behandeld. Alleen na instemming van beide Kamers kan de Omgevingswet in werking treden.

Meer informatie