Piet de Ruiter is wethouder Sociaal Domein bij de gemeente Smallingerland en als ambassadeur verbonden aan het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Smallingerland werkt onder andere met gemeentelijk regisseurs die de gezinnen continu begeleiden.

De gemeente Smallingerland zoekt nieuwkomers al in het AZC op om direct aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Drie regisseurs vanuit de gemeente Smallingerland onderhouden het contact met de gezinnen. Zij begeleiden bijvoorbeeld bij het regelen van financiën en scholing. ‘Toen we nog niet met regisseurs werkten, was het beleid veel reactiever. Nu we de gezinnen van haver tot gort kennen, kunnen we anticiperen op problemen,’ ervaart de wethouder.

Een aantal statushouders is opgeleid tot tolk, vanuit een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland en het COA. In informele sfeer helpen zij statushouders het gesprek te voeren met bijvoorbeeld een ambtenaar of de voetbalvereniging.  ‘De tolken zijn een belangrijke link tussen de samenleving en de statushouder. Heel laagdrempelig en dichtbij.’

Scholing

‘Net als alle Smallingerlanders hebben statushouders recht op goede zorg,’ vindt de wethouder. Daar ligt nog een uitdaging. ‘Het is best lastig om te bepalen welke zorg mensen uit zo’n andere cultuur nodig hebben.’ Professionals willen daar graag verder op geschoold worden. Ook de regisseurs vinden cultuursensitieve zorg een aandachtspunt.

Het komend jaar wordt er dan ook scholing geregeld. ‘Organisaties in de hele keten zijn hierbij belangrijk, van COA tot GGD, het welzijnswerk en Vluchtelingenwerk. Samen moeten we doorlopend aan deskundigheidsbevordering doen.’ Tijdens een informatieavond is de gemeente heel open het gesprek aangegaan met nieuwkomers. Wat gaat goed in Smallingerland? Wat gaat minder goed? Waarmee zou je geholpen zijn? De wethouder merkt dat mensen uit andere culturen zich minder makkelijk uitspreken. ‘Het leveren van de zorg die nodig is blijft een aandachtspunt.’

Veranderingen

De gemeente Smallingerland gaat niet afwachten tot de inburgering naar de gemeenten komt. ‘Wat we nu opgebouwd hebben, houden we vast. We zijn geen gemeente die op z’n handen gaat zitten.’ De wethouder vindt het belangrijk dat gemeenten van elkaar leren, en goede en slechte ervaringen delen. En dat de Rijksoverheid gemeenten faciliteert en de ruimte geeft. ‘Wij weten als geen ander wat er lokaal nodig is.’

Een wens van de wethouder voor de toekomst is dat statushouders meer de eigen regie krijgen en nemen over hun leven, en over hun inburgeringstraject.

Meer informatie

Het interview met Piet de Ruiter is gefilmd, hieronder kunt u de filmpjes bekijken.