Jerzy Soetekouw is wethouder sociaal domein, diversiteit en inclusie bij de gemeente Almere en als ambassadeur verbonden aan het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

De gemeente Almere maakt statushouders direct wegwijs in de samenleving en heeft specifiek aandacht voor, werk, onderwijs en zorg, en zet hiervoor sleutelfiguren en een dedicated gemeenteteam in. 

Snel in gesprek

De gemeente Almere ondersteunt en begeleidt statushouders vanaf dag één in samenwerking met diverse partijen.

“Met taalonderwijs, met uitleg over gebruik van het Openbaar Vervoer en andere voorzieningen, zoals op het gebied van zorg en wonen”, vertelt de wethouder. Met als doel: zo snel mogelijk volwaardig lid van de Almeerse samenleving worden. "Ik geloof daarbij in het werken met voorbeeldfiguren", aldus de wethouder. Sleutelfiguren spreken letterlijk en figuurlijk de taal en weten wat statushouders nodig hebben.

Werk

Met ‘In Beweging Plus’ leren jonge statushouders de taal en worden zij klaargestoomd voor MBO of HBO. “Het overgrote deel van de instromers van vorig jaar heeft nu een plek in het onderwijs”, aldus een trotse wethouder.

De gemeente werkt samen met werkgevers en uitzendbureaus, het COA, Vluchtelingenwerk en vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, om statushouders wegwijs te maken en naar werk te begeleiden. Learning on the job en taalbegeleiding spelen een centrale rol.

Dedicated team

Een dedicated  team, dat zich bij de gemeente Almere bezighoudt met begeleiding van statushouders, heeft inmiddels waardevolle ervaring opgebouwd. "Door die goed te delen binnen de gemeente, kunnen we het Sociaal Domein en alle voorzieningen beter op maat inrichten."

Hierbij is ook de kracht van ambassadeurs uit de eigen gemeenschap waardevol en cruciaal. "Net voor die ene statushouder die het niet op eigen kracht kan, maak je daarmee het verschil", aldus de wethouder.

Gezondheid

Op het gebied van gezondheid zijn nog wezenlijke stappen te maken, merkt Jerzy Soetekouw. Zoals bewustwording over het verschil in gezondheidszorg tussen bijvoorbeeld Syrië en Eritrea aan de ene kant en Nederland aan de andere kant. Ook culturele sensitiviteit is belangrijk, om taboes te doorbreken en de vraag achter de vraag te doorgronden.

In het kwartaaloverleg bespreekt de gemeente met samenwerkingspartners verschillende thema’s: sociaal isolement, taal, mentale weerbaarheid, lover boys en financiële problematiek. "Dankzij onze verschillende expertisegebieden en aan de hand van de cases, helpen we elkaar om beter te begrijpen welke zorg- en welzijnsvoorzieningen statushouders nodig hebben."

Lange adem

"Vanaf juli 2020 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de inburgeringstaken. Er is in de voorbereiding overbruggingsgeld nodig, zodat wij bijvoorbeeld het dedicated team kunnen blijven inzetten." De wethouder vreest anders dat cruciale activiteiten onder druk komen te staan. "Ik geloof enorm in de kracht van een inclusieve samenleving. Juist in de verschillen ligt onze rijkdom. Dat vraagt wel om een investering."

Meer informatie