Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder aan schouder blijven staan.

Met een stemmingsuitslag van 99,7 procent hebben gemeenten aangegeven dat het Klimaatakkoord voor hen voldoende basis biedt om met de energietransitie aan de slag te gaan.

Wel geven gemeenten hierbij het signaal: de verduurzaming van gemeenten gaat alleen lukken als het Rijk zich houdt aan de afspraken die we hierover hebben gemaakt om de energietransitie voor ons haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar te maken.

Tijd nemen

Behalve voldoende financiële middelen en de nodige wet- en regelgeving om de energietransitie uit te kunnen voeren, hebben gemeenten aangegeven de tijd te nemen die nodig is om hun inwoners voor te bereiden en mee te nemen in processen en beslissingen. De mate waarin gemeenten op deze vlakken comfort krijgen van het Rijk, zullen bepalend zijn voor de snelheid van de energietransitie in gemeenten. 

Voorafgaand aan de stemming lichtte Lot van Hooijdonk (commissievoorzitter EKEM) in het kort de oorsprong en het proces van het klimaatakkoord toe. 

Meer informatie

Zie ook