Vanmiddag heeft het kabinet het steun- en herstelpakket gepresenteerd met diverse maatregelen als vervolg op de eerste 2 coronanoodpakketten. Gemeenten hebben in de zomermaanden intensief met het Rijk samengewerkt aan de totstandkoming van het pakket. Gemeenten zijn positief over het resultaat. 

Het continueren van de steunmaatregelen, waaronder de Tozo als vangnet voor kleine ondernemers van wie het inkomen is weggevallen, schept duidelijkheid en rust voor zowel ondernemers als gemeenten. Bovendien biedt dit ruimte voor gemeenten om zich goed voor te bereiden op de uitvoering van het reguliere Bbz vanaf juli 2021. Waar nodig kunnen gemeenten zzp’ers en kleine ondernemers ondersteunen bij het voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. 

Gemeenten zijn blij om te zien dat het kabinet naast de steunmaatregelen ook aandacht heeft voor maatregelen gericht op herstel. Ondersteuning van met name kwetsbare inwoners bij begeleiding naar werk, (om)scholing en schuldhulpverlening is van groot belang. De komende maanden blijven gemeenten zich samen met de betrokken partners in de regio inzetten om inwoners en ondernemers door de crisis heen te helpen. 

Meer informatie