De gemeente Duiven zet zich intensief in voor de integratie en participatie van statushouders, sinds de verhoogde instroom van statushouders vanaf 2015. 

Ineke Knuiman is wethouder voor het Sociaal Domein, Zorg, Werk en Inkomen en Onderwijs in Duiven. Ze is als ambassadeur verbonden aan het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. De gemeente Duiven heeft het beleidsplan Regie op inburgering en participatie opgesteld, samen met lokale partijen zoals VluchtelingenWerk, de GGD en welzijnsinstelling Mikado. 

Concrete stappen

Dit plan vormt de basis voor concrete stappen in de uitvoeringspraktijk. Eén van de eerste stappen was de aanstelling van een coördinator statushouders in de gemeente Duiven die de samenwerking coördineert tussen alle ketenpartners die zich richten op statushouders. Daarnaast stelt de coördinator met individuele statushouders samen een persoonsplan op. Daarin ligt ook een uitdaging voor statushouders zelf omdat zij zoveel mogelijk kansen moeten grijpen, stelt wethouder Knuiman. ‘Maar,’ voegt ze hieraan toe, ‘wij moeten hen daar als gemeente wel in begeleiden.’ Om die begeleiding te verbeteren heeft de gemeente een training cultuursensitiviteit georganiseerd voor professionals en vrijwilligers die met statushouders werken. 

Daarnaast zet de gemeente sinds kort sleutelpersonen in die helpen om statushouders beter te bereiken. Voor kinderen van statushouders is er in Duiven een speciale taalklas en in de zomervakantie kunnen jonge statushouders meedoen aan een zomerschool. 

Tot slot vertelt de wethouder enthousiast over een pilot van de gemeente Duiven. Hierin begeleidt een levenscoach een aantal gezinnen van statushouders richting zelfstandig functioneren.

Uitdagingen

De wethouder ziet zeker een aantal uitdagingen voor de toekomst als het gaat om de integratie en participatie van statushouders. Zo is het lastig om alle statushouders volledig in kaart te brengen en blijft beperkte personeelscapaciteit bij de gemeente een constante zorg. Het is ook een uitdaging voor gemeenten om statushouders uit Eritrea, die relatief veel moeite hebben om te integreren, goed te begeleiden. Ineke Knuiman heeft nog een belangrijke boodschap voor andere gemeenten: ‘Zorg dat statushouders hoog op de agenda staan. Wacht niet op nieuwe wetgeving, maar begin nu met maatwerk. Te lang wachten maakt dat we straks te laat zijn en dat kunnen we nooit meer inhalen.’

Meer informatie