De uitkomsten van de Monitor Ambulantisering (van het Trimbos insituut) zijn teleurstellend. Opnieuw is het niet gelukt de ambulante zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) uit te breiden en te intensiveren. Gemeenten merken daarvan de gevolgen.

Dit schrijft de VNG in een mail aan de Tweede Kamer met oog op het Kamerdebat over de GGZ, aanstaande donderdag (31 mei).

Gevolgen voor gemeenten

Door onvoloende ambulante ggz komen er meer mensen zonder zorg in de wijk die uiteindelijk bij de gemeente terecht komen. Bovendien zijn er onvoldoende mogelijkheden om mensen te laten doorstromen naar een eigen woning met ambulante hulp, daardoor zitten ze langer in klinieken of doen ze een beroep op beschermd wonen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.

Zorgakkoord GGZ

Het is goed dat staatssecretaris Blokhuis (VWS) met de betrokken partijen in gesprek wil over vebeteringen in de ambulante zorg. Ook positief is de betrokkenheid van gemeenten bij het zorgakkoord GGZ. De VNG sluit de mogelijkheid van een financiële claim niet uit (omdat gemeenten meer cliënten krijgen).

Meer informatie