Wethouder Herwil van Gelder is onder andere verantwoordelijk voor de Wmo en publieke gezondheid in de gemeente Leeuwarden. In Leeuwarden wonen zo’n 700 statushouders, waarvan het merendeel jonge Eritreeërs.

De gemeente heeft ervaren dat het beter werkt als statushouders zelf eigenaar van het inburgeringstraject zijn. 

Inzicht

De gemeente Leeuwarden merkte dat de groep Eritrese statushouders niet floreerde. Slechts een klein aantal bleek aan het werk te komen. Ook was er onvoldoende regie op de  activiteiten van ketenpartners. Dat het anders moest, bleek ook uit ‘Eritrea town’.

De Oosterstraat in Leeuwarden werd begin november 2018 omgetoverd tot een echte Eritrese wijk. Met Eritrese producten, verhalen, een pop-up VVV en een toneelstuk, uitgevoerd door Eritreeërs samen met inwoners van Leeuwarden. “Dat leverde meer op dan al onze goedbedoelde projecten”.

Een mooi Eritrees gedicht had als boodschap: Laten we elkaar liefhebben en zorgzaam met elkaar omgaan. Kom naar ons toe, dan komen wij naar jullie toe. De wethouder vindt dat illustratief voor wat er nodig is: verbinding maken met de vitaliteit van de groep zelf. 

Eigenaarschap

Om de gemeentelijke praktijk voor deze groep te versterken, doet de gemeente mee aan het ‘impulstraject kwetsbare Eritrese nieuwkomers’ van de VNG. Daarin voerde de gemeente een klantreis uit, om te ontdekken hoe de dienstverlening vanuit het perspectief van deze doelgroep verbeterd  kan worden.

“We kwamen tot het inzicht dat het beter werkt om het eigenaarschap van het inburgeringstraject van de gemeente te verleggen naar de groep zelf”, vertelt wethouder Herwil van Gelder. Hij laat zich inspireren door de  definitie van gezondheid van Machteld Huber. “Positieve gezondheid legt het eigenaarschap van gezondheid bij de persoon zelf en niet bij het medisch domein”. 

Breder leren

De ervaringen met de groep Eritreeërs, gaat de wethouder breder  gebruiken. “De rol van de gemeente verandert. We krijgen een spiegel voorgehouden. Mensen vanuit het gemeentehuis met programma’s om de oren slaan, dat werkt niet.” Herwil van Gelder wil meer cultuursensitiviteit ontwikkelen. “Ook naar binnen toe: hoe komt het dat wij instrumenten ontwikkelen die niet aansluiten?”

De wethouder gaat ook kritisch bekijken of het aanbod van het rijk past bij de situatie van de gemeente. “2019 is een ontoereikend gefinancierd overgangsjaar, dat is een grote zorg voor ons.” Herwil van Gelder vindt het wel heel goed dat gemeenten in 2020 de regierol op inburgering krijgen. “We gaan het niet voor de statushouders doen, maar met de statushouders."

Meer informatie