De meeste gemeenten hebben de deadline van 18 april gehaald om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Er is een klein deel dat nog een paar weken nodig heeft en er zijn een paar gemeenten die echt nog meer tijd nodig hebben, vanwege een herindeling of een ambtelijke fusie.

Met e-factureren optimaliseren gemeenten zowel de dienstverlening voor ondernemers als hun interne bedrijfsvoering. De VNG heeft de afgelopen jaren onder meer via ledenbrieven haar leden geïnformeerd over de aankomende Europese Richtlijn.

Meer informatie