Vandaag is de digitale marktplaats gelanceerd waar gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek onderling herbruikbare producten en materialen kunnen aanbieden. Dit voorkomt dat deze materialen als afval verdwijnen en draagt direct bij aan de circulaire economie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Via het digitale platform kunnen gemeenten herbruikbare producten en materialen onderling aanbieden. Dit houdt in dat een gemeente waar bijvoorbeeld straatstenen, grond of bomen over zijn, deze kan aanbieden aan een andere gemeente, die deze producten juist nodig heeft. Ook materialen die vrijkomen bij sloopwerkzaamheden kunnen via de marktplaats worden aangeboden. Te denken valt aan tweedehands bouwmaterialen zoals hout, dakpannen of sanitair, die kunnen worden hergebruikt in nieuwbouwprojecten. 

De marktplaats is ontwikkeld door de gemeenten in de regio in samenwerking met de VNG en Stichting Insert. Het project loopt in ieder geval tot eind 2021. Na een succesvolle afronding van de pilot wordt de digitale materialenmarktplaats landelijk uitgebreid. 

Meer informatie