Wilt u aan de slag met het duurzaam herinrichten van civiele werken in uw gemeente? Sluit dan aan bij de expeditie van 10 publieke opdrachtgevers die tips en ervaringen uitwisselen. De gemeente Nijmegen deelt concrete lessen over aanzienlijke besparingen bij de herinrichting van de Malderburchtstraat.

In 2018 legde de gemeente Nijmegen de vraag aan de markt voor om de Malderburchtstraat zo duurzaam mogelijk te herinrichten. Dit leidde tot aanzienlijke besparingen binnen de vooraf vastgestelde begroting. Zo is 49% op de uitstoot van CO2 bespaard, de MKI is 52% lager en de MCI 54%. Daarmee is in 1 klap een grote bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities voor 2030.

Deze resultaten smaken naar meer. Herinrichtingprojecten komen in Nederland veel voor en de duurzaamheidsambities op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie zijn gigantisch. Het samenwerkingsverband tussen PIANOo, CROW en De Bouwcampus zoekt daarom publieke opdrachtgevers die echt aan de slag willen met duurzame herinrichting. Bent u een opdrachtgever die een duurzame stap wil maken bij uw volgende herinrichtingsproject? Dan is dit uw kans. 

Welke van de aanzienlijke besparingen voor de Malderburchtstraat kunt u meenemen in uw eigen herinrichtingsprojecten? Of heeft u zelf tips die eenvoudig elders toe te passen zijn? Door samen te werken met andere opdrachtgevers zetten we snel grote stappen vooruit. En daar blijft het niet bij: geslaagde experimenten verwerken we in bijvoorbeeld standaarden om duurzame herinrichting op te schalen. Van 1 naar 10 en van 10 naar 100.

Hoe gaan we te werk?

U brengt een herinrichtingsproject aan dat zich bevindt in de plan- of voorbereidingsfase. Samen bekijken we welke concrete lessen uit Nijmegen of andere projecten bij uw project toe te passen zijn. Daarnaast zijn we natuurlijk benieuwd naar uw eigen ideeën en ervaringen. Die delen we met andere opdrachtgevers. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het besparen van grondstoffen, CO2-besparing of een ander duurzaamheidsaspect. Wij gaan dus echt aan de slag en delen onze ervaringen tijdens een digitale bijeenkomst, waarbij successen maar ook drempels worden besproken. 

U krijgt gedurende de expeditie inzicht in instrumenten die kunnen bijdragen aan het integreren van duurzaamheid in civiele werken. Daarnaast krijgt u tools in handen waarmee de werkmethodiek geborgd kan worden binnen uw organisatie. U zult ervaren dat het gebruik van duurzame oplossingen in sommige gevallen ook een financieel voordeel kan opleveren.

Om deelnemers aan deze expeditie niet te laten verdwalen hebben we plek voor circa 10 deelnemers. De opgedane ervaringen zullen aan het einde van 2020 worden gedeeld in een naslagwerk, zodat ook andere publieke opdrachtgevers kunnen leren van de ervaring van deze expeditie.

Meer informatie

Wilt u zich opgeven of meer informatie hebben? Mail dan naar info@vdbduurzaamadvies.nl