Op 6 juli sprak een bestuurlijke delegatie van gemeenten met staatssecretaris van Huffelen (Toeslagen) over de toekomst van het Toeslagenstelsel en de brede ondersteuning voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Gemeenten willen deze getroffen groep graag verder helpen.

Het gaat om ruim 22.000 gedupeerden. Een deel hiervan heeft ondersteuning nodig om het leven weer op de rit te krijgen. Denk daarbij aan vragen rondom financiën/schuldhulpverlening, gezinssituatie, gezondheid en werk. Om deze gedupeerden verder te helpen zijn 2 punten van belang:

  1. Ten eerste heldere communicatie met én heldere procedures richting gedupeerden. De gedupeerden zijn het vertrouwen in de overheid kwijt en gemeenten moeten investeren in de vertrouwensband. Dit vraagt een nauwe afstemming tussen gemeenten en Belastingdienst waarbij wij samen zaken uitwerken en niet voorgeschreven krijgen.
  2. Ten tweede spreekt voor zich dat gemeenten financieel gecompenseerd worden voor de reële kosten die gemaakt worden. Het gaat over vele duizenden getroffenen en wij willen en zullen deze inwoners helpen.

Wij hebben afgesproken de genoemde punten gezamenlijk verder uit te werken en spoedig het bestuurlijk overleg voort te zetten om tot afspraken te komen.