Ongeveer 2,2 miljoen mensen in ons land hebben een IQ tussen de 70 en 85. Het SCP schat dat 1,4 miljoen mensen in deze groep problemen hebben met de sociale redzaamheid. Zonder ondersteuning lopen zij vast in het ingewikkelde systeem van hulp op het gebied van werk, wonen en participatie.

Het rapport van het Interdepartementaal beleidsonderzoek 'Mensen met een licht verstandelijke beperking' (september 2019, zie onderaan dit bericht) constateert dat de begeleiding van mensen met een LVB beter kan worden georganiseerd. 

Waakvlamondersteuning als mogelijke oplossing

Uit het onderzoek blijkt dat begeleiding of hulp versnipperd is georganiseerd en in veel gevallen pas laat op gang komt. Als een van de mogelijke oplossingsrichtingen wordt de inzet van waakvlamondersteuning genoemd. Onder andere in de gemeente Zwijndrecht wordt hier ervaring mee opgedaan.

Onderzoek naar inzet en uitwerking

Op verzoek van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Regioplan onderzoek uit naar de inzet en uitwerking van waakvlamondersteuning. Een van de doelen van het onderzoek is om een maatschappelijke businesscase voor waakvlakondersteuning te ontwikkelen. De VNG en een aantal gemeenten is nauw betrokken bij dit onderzoek.

Waakvlamondersteuning voor andere doelgroepen

Overigens beperkt het onderzoek naar de waakvlamondersteuning zich niet alleen tot mensen met een LVB: Regioplan kijkt ook naar de mogelijkheden van waakvlamondersteuning bij andere potentieel kwetsbare inwoners.

Meer informatie

Gemeenten die betrokken willen worden bij het onderzoek of meer informatie willen, kunnen zich melden bij sanne.berends@regioplan.nl en/of bert.roes@vng.nl