Gemeenten ondervinden bij het afhandelen van vergunningaanvragen geen noemenswaardige hinder van de coronamaatregelen. Wel zien ze het aantal nieuwe vergunningaanvragen voor kleine verbouwingen teruglopen. Inwoners stellen het plaatsen van dakkapellen en uitbouwen uit.

Bouwprojecten die al gestart waren, gaan mede dankzij de afspraken in ‘Samen veilig doorwerken in de bouw’ gewoon door. Wel zien gemeenten vertragingen bij de aanleg en vervanging van kabels en leiding, met name bij werkzaamheden achter de voordeur. Gemeenten kunnen hun eigen werkzaamheden, zoals wegenonderhoud, nu juist versnellen omdat het rustig is op de weg.

Dienstverlening op peil

De overheid werkt in een crisismodus waarbij volksgezondheid en het ondersteunen van de lokale economie momenteel topprioriteit zijn. Gemeenten krijgen ineens veel nieuwe taken erbij, waardoor het kan zijn dat medewerkers tijdelijk andere werkzaamheden krijgen. Desondanks geven gemeenten aan dat de dienstverlening op peil is en vergunningaanvragen gewoon in behandeling worden genomen.

Wel moeten zowel gemeenten als de bouwsector een nieuwe routine vinden voor het afhandelen van en besluitvorming over vergunningen. Gemeenteambtenaren werken immers zoveel mogelijk thuis en fysieke overleggen met bijvoorbeeld vergunningaanvragers zijn niet langer de norm.

De VNG werkt intensief samen met het ministerie van BZK om trajecten rond inspraak en besluitvorming zoveel mogelijk binnen de wettelijke kaders te laten doorgaan en anders op zoek te gaan naar alternatieven.