De wereldwijde natuursteensector verduurzamen: dat is het doel van Initiatief TruStone, een convenant Internationaal Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen. Dit is het eerste IVMO-convenant waaraan ook gemeenten deelnemen. 32 Nederlandse en Vlaamse gemeenten zijn inmiddels lid. Is uw gemeente de volgende?

De winning en verwerking van natuursteen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika vindt vaak plaats onder slechte omstandigheden voor mens en natuur. Zo wordt regelmatig gebruikgemaakt van kinderarbeid en gedwongen arbeid, en leidt de winning in sommige gebieden tot ernstige waterschaarste en levensbedreigende ziektes zoals silicose (stoflong). 

Om vanuit Nederland en Vlaanderen bij te dragen aan de wereldwijde verduurzaming van de sector werd in mei 2019 het Initiatief TruStone ondertekend door de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector, ngo’s, vakbonden en aanbestedende diensten, waaronder voornamelijk gemeenten. 

Aziatische vrouw kijkt naar natuursteengroeve

foto: Eline Wijnen

Waarom zijn gemeenten van belang voor Initiatief TruStone?

ARISA, een ngo die zich inzet voor de mensenrechten in Zuid-Azië en 1 van de initiatiefnemers is van het convenant, zegt hierover: ‘De rol van inkopers van gemeenten is heel belangrijk. Doordat zij via aanbestedingen aandacht vragen voor de afkomst van het natuursteen en de arbeidsomstandigheden waaronder het is gewonnen, zullen bedrijven nog meer gestimuleerd worden om die MVO-risico’s in de keten terug te dringen.’

Waarom is het Initiatief TruStone interessant voor gemeenten?

Initiatief TruStone helpt gemeenten om als aanbesteders in natuursteen de Global Goals van de Verenigde Naties op het netvlies te houden. Het biedt gemeenten handvatten en ondersteuning om sociale voorwaarden op te nemen in de tender en om de informatie die door de bedrijven van TruStone wordt aangeleverd te verifiëren. De doelstellingen hiervan raken direct aan Global Goal 8 (Waardig werk en economische groei) en 12 (Verantwoorde consumptie en productie). 

Meer informatie